Tel 5681 7665 .. 506 2796 │ info@estria.ee │ Silikaltsiidi 7, Männiku, Tln
         Foamglas_logo_200.jpg
  vahtklaasi erilised omadused:
- väga suure survetugevusega (1.6 MPa) soojustusmaterjal;
- talub seinakonstruktsiooni raskust;
- vett absoluutselt mitteimav - töötab niiskustõkke/aurutõkkena;

Vahtklaasist passiivmaja sertifikaadiga vundamendi- ja põrandasüsteem
- praktiliselt ainus materjal külmasildade katkestamiseks vundamendi ja parapeti konstruktsioonis:
- ei sütti ega põle - kuulub kõrgeimasse tuleklassi A1;
- talub temperatuuri vahemikus -260°C kuni +485°C;
- on püsiv soolase vee, bensiini, orgaaniliste lahustite, enamike hapete ning nende aurude vastu
.
 

Juhised süsteemi paigalduseks

UUS! Videod
KASUTUSVALDKONNAD SOOJUSTAMISEL
FG_katus_2001.jpgFG_p6rand_200.jpgFG_sein_2001.jpg
KATUS PÕRAND JA VUNDAMENT
Fg_T22stus3_200.jpg FG_vead_200.jpgFG_tabel_200.png
TÖÖSTUS JA TORUSTIKUDTÜÜPILISED EHITUSVEADTEHNILISED ANDMED
                                          


AlignSoft - koduleht.net